Dobrodošli pri nas!

Posestvo Lovšin smo majhen družinski kamp in nahajamo se neposredno ob reki
Kolpi, na zaščiteni mlinarski domačiji. Pri nas se lahko v miru naužujete narave,
uživate v belokranjski kulturni dediščini, vrhunsko vino, se sproščate ob reki ali
pa se podate na odkrivanje Bele krajine in njene kulinarike.
Želimo si, da bi bilo vaše bivanje pri nas nadvse prijetno
in da boste od nas odhajali z lepimi vtisi!

V letu 2024 smo na posestvu pridobili certifikat Green Key / Zeleni ključ, ki je
vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega
delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost
podjetij, da v certificiranih obratih spoštujemo stroge kriterije, ki jih je določila
Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Pomagajte nam na naši poti trajnosti in med bivanjem pri nas:
• ločujte odpadke in se skušajte ravnati po načelu zero waste,
• natočite si vodo iz pipe – voda pri nas je pitna,
• pri tuširanju in umivanju skušajte porabiti čim manj vode,
• pri porabi energije bodite smotrni,
• spoštujte priobalni pas in vodni ekosistem,
• ne vnemirjajte divjih živali.
Hvala za razumevanje!

Več informacij o programu Zeleni ključ lahko pridobite na spletni strani: https://www.zelenikljuc.si/