Pomlad v vsem razkošju

April je prišel izredno hitro. Skoraj nepričakovano in malenkost prehitro. Pet tedenski marec je minil kot bi švignil, izmenjujoče se lepo pomladno in skoraj še vedno zimsko vreme. Letos nas aprila razveseljuje Velika noč, danes pa je Cvetna nedelja. Dan, ko pripravimo pomladno zelenje, ki po ljudskem izročilu varuje dom pred vsem slabim. V Beli krajini se po izročilu v butare zveže dren in drugo zelenje ter cvetje.

Lepo in dokaj toplo vreme je na plan pognalo tudi vse divje opraševalce, ki pridno nabirajo cvetni prah in pripravljajo vse potrebno za nov zarod. Ob poti, ki vodi k nam, se na rahlem bregu razrašča Mrtva kopriva (Lamium purpureum) in že nekaj časa kar celotno območje brni in brenči. Danes smo na njej opazili tudi to čudovito velikanko. Predvidevamo, da gre za matico Temnokrilega zemeljskega (ilovičnega) čmrlja (Bombus argillaceus). Redko in potencialno ogroženo vrsto. Pomladno cvetje, pa tudi poletno in jesensko cvetje, je izrednega pomena za opraševalce. S tem namenom smo se na Posestvu Lovšin odločili, da letos uvedemo poseben način košnje. Naše površine bomo kosili tako, da bomo puščali pasove, ki jih bomo pokosili zgolj enkrat letno, jeseni po cvetenju. S tem bomo omogočali, da se na določenih delih posestva uveljavi ekstenzivni travnik oz. del njega, hkrati pa vsaj malo dodali v biotski raznovrstnosti rastlinskih in živalskih vrst.