Januar na Posestvu Lovšin

V januarju smo se tudi v Beli krajini končno razveselili nekaj snega. Zapadlo ga je le toliko, da je pokrilo tla. Danes, nekaj dni po sneženju, je že vse zeleno. Vesela sem, da sem posnela nekaj fotografij naše zimske pravljice, saj je zadnje čase, sneg v naših koncih prava redkost. To je očitno nova realnost. Veliko bolj se bomo morali prilagajati klimatskim spremembam in ekstremom. Trenutno je vodnatost vodotokov v Sloveniji precejšnja, lkljub temu pa ne smemo pozabiti na dolgotrajno sušo lansko poletje in pa jesenske poplave.

Kakorkoli, o klimatskih spremembah in prilaganju nanje bomo vsekakor še kaj zapisali v prihodnje, predvsem pa se bomo posvečali naravovarstvu in ohranjanju biotske diverzitete, ki jo imamo.